Ångerrätt

För hemleverans av våra produkter gäller enligt 11§ distanshandelslagen inte ångerrätten. Detta eftersom det är färskvaror vi hanterar som snabbt kan försämras när de blir gamla.

Island Vibes Juice tillämpar lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
2 kapitel
Avtal om varor och icke finansiella tjänst.
11§ Undantag från ångerrätten - Ångerrätt gäller inte för avtal som:
Punkt 4. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal.


Din ångerrätt gäller även inte för kontrakt som:

  • gäller en tjänst som har utförts helt, om du när du lade din order godkände utförandet av tjänsten och fastslog att du inte skulle ha någon ångerrätt efter tjänstens utförande
  • gäller varor eller en tjänst vars pris beror på svängningar i marknaden som vi inte kan kontrollera och vilka kan inträffa under perioden mellan det att du mottagit produkten vars köp du vill häva och tidpunkten då vi blivit meddelade att du vill häva köpet
  • gäller varor som har tillverkats efter dina instruktioner eller som på annat vis är skräddarsydda till dig
  • gäller varor som snabbt faller i värde eller har ett utgångsdatum
  • gäller varor med brutet emballage som inte lämpar sig för retur på grund av hälso- eller hygienskäl, och emballaget har brutits av dig
  • gäller varor som, efter leveransen, av sin natur är sådana att de inte kan separeras från andra artiklar som de har blandats med
  • gäller förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara och förseglingen har brutits av dig
  • gäller individuella exemplar av en tidning eller tidsskrift
  • gäller digitalt innehåll som levereras på annat sätt än fysiska media, om du har godkänt leverans på sådant vis och fastslagit att du avsäger dig din ångerrätt
  • gäller kulturella evenemang, sportevenemang eller liknande underhållningsaktivitet, mattjänst, catering eller liknande tjänst, boende, transport av varor eller uthyrning av transportmedel, där vi tillhandahåller tjänsten på en specifik dag eller under en specifik period.